Bingo og Tippet teorien

No Comments Uncategorized

De aller fleste skjønner at Bingo er et spill basert på flaks, og at det er begrenset hvor mye man kan gjøre for å påvirke resultatene. Men er det egentlig slik?

Noen mener at det finnes systemer og teorier som gjør at man kan påvirke sine vinnersjanser betraktelig når man spiller bingo. En av disse teoriene ble utarbeidet av L. H. C. Tippet, en britisk statistiker som studerte spillet bingo og sannsynligheter. Hensikten med hans studier var å skape en vinnerstrategi for spillet.

Tippets teori er basert på et vanlig bingospill som bruker 75 tall. Han hevder at jo lenger et spill varer (jo flere tall som blir trukket), jo mer vil gjennomsnittsverdien på tallene som blir trukket bevege seg mot tallet 38, som er gjennomsnittet av 75. Dette betyr at hvis et spill er ferdig raskt vil gjennomsnittet av de trukne tallene være nær ytterkantene, dvs. tallene 1 og 75. Om spillet tar lang tid og mange tall blir trukket vil gjennomsnittet av tallene som er trukket være nær 38.

Hvordan kan du bruke dette når du spiller bingo?

Når du spiller bingo i et online casino får du som regel mange spillebrett å velge mellom. Men før du velger bør du finne ut hvor raskt spillene i dette casinoet er over. Om spillene er raskt over må du prøve å velge ut de spillebrettene som har tall med en gjennomsnittsverdi så nær 1 og 75 som mulig. Men om spillene tar lang tid og mange tall blir trukket bør du velge brett med tall som har en gjennomsnittsverdi så nær 38 som mulig.

En god indikasjon på hvor lenge ett enkelt spill varer er rett og slett å se på hvor mange spillere som spiller der. Om mange spillere spiller vil det naturligvis gå raskere, siden flere spillebrett er i omløp. Spiller du derimot mot få spillere vil det være naturlig å anta at gjennomsnittsspillet vil ta lang tid og mange tall vil bli trukket før noen vinner.

Kort sagt bør du velge spillebrett med en gjennomsnittsverdi så nær 1 og 75 som mulig om det er mange spillere i bingorommet. Om det er få spillere i rommet bør du prøve å velge spillebrett med en gjennomsnittsverdi så nær 38 som mulig.

Om systemet

Dettesystemet ble utviklet for bingospill som benytter seg av 75 tall, men det kan også benyttes på andre lignende spill. Om du spiller bingo med 90 tall vil det også virke på samme måte, men da må du regne på at gjennomsnittsverdien er 45 i stedet for 38.

Selv om dette systemet nok kan øke vinnersjansene dine er det ingen garanti for at du går med overskudd. Faktisk er det den forventede tilbakebetalingen over veldig mange spill som vil bli øket ved å benytte ett slikt system, så på kort sikt trenger du ikke å se noen nevneverdige resultater. Det viktigste er at du har det moro når du spiller, så får du ta eventuelle premier og økende antall gevinster som en ekstra bonus.